100% Profile?

Voices: Shams Jorjani, Albin Engström, Karl Palmskog, mikael berglund

5 posts 4 voices

mikael berglund mikael berglund 2 posts

Hej! Curious about how one would know if the profile is 100% ?
ps. Varför pratas det mest engelsk här? :)

 
Albin Engström Albin Engström 42 posts

I’d like to know that too. För att det finns folk som inte är så duktiga på svenska kanske? :)

 
Shams Jorjani Shams Jorjani 7 posts

Det finns en del tävlande som är utbytesstudenter och således bara kan engelska…eller endast kan använda engelska för att kommunicera med resten av oss.

 
Karl Palmskog Karl Palmskog 21 posts Flera skäl:
 • det finns deltagande studenter som inte talar svenska
 • tävlingen och vår hemsida får lättare exponering utanför Sverige (t ex SGA TV är av allmänt intresse)
 • spelbranschen talar i allmänhet engelska på sina arbetsplatser
 • deltagare får träning i att kommunicera på engelska inför arbetslivet

Vad gäller 100% profil så är det väldigt löst vad det betyder just nu i väntan på en genomgång. Om allt går rätt blir det till och med en fin mätare. Här är en inofficiell lista på vad man gärna får göra:
 • skriva kort text om vem man är (description)
 • uppge vistelseort (location)
 • länk till hemsida
 • ladda upp bild på sig själv
 • välja primary/secondary developer class
 • lägga till minst 4-5 skills
 • delta med ett bidrag i SGA
 • fylla i vilken roll man i det bidraget
 
mikael berglund mikael berglund 2 posts

Ok, tack för svaren. Jag tror jag har lite grepp om det nu :) De sista punkterna kan jag nog inte fylla i eftersom jag inte deltar i huvudtävlingen. Kanske nästa år, med lite planering och sånt. Thanks ;)